NASZA65

podreczniki

SEARCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65

IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

Wszyscy uczniowie klas I – VII otrzymają bezpłatne podręczniki, finansowane przez MEN, we wrześniu.

Informacja ta nie dotyczy lekcji religii.

RELIGIA

Klasa I

"Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"

wyd. św. Stanisława

Klasa II

Ćwiczenia do nauki religii dla II klasy szkoły podstawowej "Kochamy Pana Jezusa"

wyd. św. Stanisława

Klasa III

Ćwiczenia dla III klasy szkoły podstawowej "Przyjmujemy Pana Jezusa" + prasowanka

wyd. św. Stanisława

Klasa IV

Ćwiczenia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej "Słuchamy Pana Boga"

wyd. św. Stanisława

Klasa V

Ćwiczenia do religii dla V klasy szkoły podstawowej "Wierzymy w Pana Boga"

wyd. św. Stanisława

Klasa VI:

Ćwiczenia do religii dla VI klasy szkoły podstawowej "W Kościele umacniamy wiarę"

wyd. św. Stanisława

Klasa VII

Informacje pojawią się w późniejszym terminie.

Read More 1

NASI

SPONSORZY


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.