NASZA65

HISTORIA I GRONO

SEARCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65

IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

Goldex

NASI

SPONSORZY

GRONO PEDAGOGICZNE

HISTORIA

SZKOŁY IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY mgr Lucyna Mendel-Brania

SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY

/Edukacja wczesnoszkolna/ mgr Małgorzata Olsza

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Karolina Gruszka-Ziółko

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Jolanta Włodarczyk

JĘZYK POLSKI mgr Paulina Bugajska-Bialik

JĘZYK ANGIELSKI mgr Izabela Kubieniec (zastępstwo)

JĘZYK HISZPAŃSKI mgr Ewa Talarek

INFORMATYKA / GEOGRAFIA mgr Jadwiga Ryszewska

HISTORIA mgr Nikodem Kapek

MATEMATYKA mgr Anna Bolek, mgr Krystyna Wszołek

PRZYRODA mgr Krystyna Wszołek

KULTURA FIZYCZNA mgr Marek Zalewski

RELIGIA ks mgr Stanisław Migas, dk Krzysztof Sasuła

ODDZIAŁ SZEŚCIOLATKÓW mgr Barbara Bonar, mgr Grażyna Dycha

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY mgr Elżbieta Poradzisz (zastępstwo)

mgr Anna Kosakowska

PEDAGOG SZKOLNY / BIBLIOTEKA mgr Ewa Cichor

LOGOPEDA mgr Ewa Cichor, mgr Karolina Gruszka

BIOLOGIA mgr Krystyna Wszołek

FIZYKA / CHEMIA mgr Anna Bolek

PSYCHOLOG mgr Ewa Soczek

TECHNIKA mgr Teresa Palonek

PLASTYKA / MUZYKA mgr Ewa Ruszkowicz

ŚWIETLICA mgr Ewa Cichor, mgr Teresa Palonek

mgr Jolanta Włodarczyk, mgr Nikodem Kapek

• Dzieje szkoły po 31 XII 1918 roku są mało znane. Wiadomo, ze nauka odbywała się

w budynku z jedną izbą szkolną oddanym do użytku na początku XX stulecia. Ówczesna Publiczna Szkoła Powszechna I-do stopnia, prowadzona przez jednego nauczyciela, realizowała program czterech klas w ciągu siedmiu lat nauki. W szkole prowadzono kursy przysposobienia rolniczego.

• Dokumenty pochodzące z okresu okupacji niemieckiej, 1939-1945, wskazują na to, że szkoła pracowała na tym samym stopniu organizacyjnym. Nadal prowadził ją jeden nauczyciel.

• Około roku 1949 został oddany do użytku nowy budynek szkolny, który oprócz dawnych dwóch izb powiększył się o trzecią, mieszkanie dla kierownika szkoły.

• W dniu 20 XI 1976 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Czesława Janczarskiego. Na uroczystość przybyło wielu gości władze oświatowe i polityczne Dzielnicy Podgórze. Obecna była również żona Czesława Janczarskiego, pani Krystyna Janczarska, przedstawiciele Związku Literatów Polskich, oraz redakcji naczelnej „Misia”. Młodzież przedstawiła wiadomości o życiu i twórczości nowego patrona szkoły. Odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną przez zakład Opiekuńczy „Elton”.

• 10 czerwca 2001 roku to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej bowiem

w tym dniu otrzymaliśmy Sztandar ufundowany przez rodziców uczniów naszej szkoły.

• W tym samym roku, 18 grudnia, odbyła się uroczystość otwarcia, nowo powstałej, sali gimnastycznej. Do momentu jej powstania uczniowie mieli zajęcia z wychowania fizycznego na holu szkolnym. Sala powstała za pieniądze przekazane przez Miasto. Uroczyste otwarcie uświetnił swą obecnością prezydent Miasta.

W roku 2003 szkoła otrzymała certyfikat „ Szkoły z klasą”.

• W roku szkolnym 2004/ 2005 szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego „ Dzień wiosny w Europie”. W tym roku poświęcony był dialogowi między uczniami i nauczycielami oraz osobistościami lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i międzynarodowymi na temat wspólnej Europy i jej wizji na przyszłość. Przybliżono uczniom zagadnienia Konstytucji Europejskiej.

• W 2005 roku część terenu zielonego znajdującego się przy szkole została przekształcona na plac zabaw dla dzieci, z którego mogą korzystać uczniowie w czasie pobytu w szkole i po zajęciach lekcyjnych.

• Od 2009 szkoła uczestniczy w programie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu program realizowała klasa II. Efektem tej pracy była prezentacja teatralna zakończona ogromnym sukcesem zarówno nauczyciela prowadzącego zajęcia jak i jego wychowanków. Dalszy etap realizacji powyższego programu przejęła obecna klasa I.

• We wrześniu 2009 roku w szkole ruszył program unijny „ Owoce w szkole”. Ma on na celu popularyzację wyrabiania wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia. Szkoła aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami społecznymi znajdującymi się na terenie osiedla Rybitwy. Wyrazem tego jest udział

w akcjach między innymi Projekt Logo dla Stowarzyszenia „ Partycypuj”.

• Z upływem lat placówka poszerza swoje horyzonty. Dzięki nowym wyposażeniom m.in. sali informatycznej, gimnastycznej, sal lekcyjnych, biblioteki. Uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania i czuć się w szkole miło bezpiecznie.


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.